STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES, LP.
ХУДАЛДААНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ГАЙХАЛТАЙ ИРЭЭДҮЙ ӨНӨӨДРӨӨС!

«Хаврын бэлэг» аян

06.03.2018

Компанийн ой тэмдэглэхтэй холбогдуулан Хөрөнгө оруулагч, Түншүүдийн орлогыг өсгөхөд чиглэсэн аяныг эхлүүлж байна.

Хүндэт Хөрөнгө оруулагч, Түнш нарт!

Компанийн ой тэмдэглэхтэй холбогдуулан Хөрөнгө оруулагч, Түншүүдийн орлогыг өсгөхөд чиглэсэн аяныг эхлүүлж байна. 

Компанийн албан ёсны ойн өдөр бол 2017 оны гуравдугаар сарын долоон. Тиймээс 2018 оны гуравдугаар сарын 7-ноос (GMT+3  00:00:00 цагаас) 2018 оны дөрөвдүгээр сарын 6 хүртэл (GMT+3  23:59:59 цаг хүртэл) «Хаврын бэлэг» нэртэй аяныг өрнүүлж байна. Уг аяны хүрээнд шинэ хөрөнгө оруулалтуудын хувьд (хөрөнгө оруулалтын аль ч төрөлд) нэмэлт бонус бодогдох бөгөөд Түншүүд мөн адил урамшуулал (нэмэгдүүлсэн) авах юм. 

Хөрөнгө оруулагчдын хувьд шинэ хөрөнгө оруулалт хийх үед бонус бодогдоно. Харин одоо хүчинтэй байгаа хөрөнгө оруулалтыг цэнэглэсэн тохиолдолд цэнэглэлтийн бонус бодогдоно. Шинэ хөрөнгө оруулалтын бонус тухайн хөрөнгө оруулалтын биед нэмэгдэж дараах хоёр давуу талыг үүсгэнэ. Үүнд: 

 • хөрөнгө оруулалтын хугацаа дуусахад Хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалтын биеийг бонусын хамт авах;
 • хөрөнгө оруулалт хүчинтэй байх хугацаанд Хөрөнгө оруулагч нэмүү орлого олох (хөрөнгө оруулалтын бие дээр бонус нэмэгдсэний ачаар) гэсэн давуу тал хамаарна.

Түншүүдийн хувьд өөрийн статус-түвшинд тохирох урамшуулал авна. Гэхдээ энэхүү урамшууллын хэмжээ хөрөнгө оруулалтын өссөн байдлаас тооцогдох юм (бонусыг нэмсэн байдлаар). 

Бонус дараах хэмжээтэй:

 • үндсэн хөтөлбөрүүд («Консерватив», «Энгийн», «Эрчимжүүлсэн», «Консерватив дээр НЭМЭХ НЬ», «Энгийн дээр НЭМЭХ НЬ», «Эрчимжүүлсэн дээр НЭМЭХ НЬ»:
  • хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүнгээс 8% — 4 сараар байршуулсан бол;
  • хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүнгээс 11%— 6 сараар байршуулсан бол;
  • хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүнгээс 14%— 8 сараар байршуулсан бол;
  • хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүнгээс 17%— 10 сараар байршуулсан бол;
  • хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүнгээс 20%— 12 сараар байршуулсан бол;
 • Fixed урамшууллын хөтөлбөр:
  • хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүнгээс 20% (байршуулсан хугацаа: 12 сар);
 • Investor Fix Re-Invest урамшууллын хөтөлбөр:
  • хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүнгээс 14% (байршуулсан хугацаа: 8 сар);
  • хүчинтэй хөрөнгө оруулалтыг цэнэглэсэн дүнгээс 15%;
 • Partner Fix Re-Invest урамшууллын хөтөлбөр: 
  • хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүнгээс 11% (байршуулсан хугацаа: 6 сар);
  • хүчинтэй хөрөнгө оруулалтыг цэнэглэсэн дүнгээс 12%;
 • CryptoTrading төрлийн хөтөлбөр:
  • Crypto-Optima:
   • хүчинтэй хөрөнгө оруулалтыг цэнэглэсэн дүнгээс 11%— 6 сараар байршуулсан бол;
   • хүчинтэй хөрөнгө оруулалтыг цэнэглэсэн дүнгээс 20%— 12 сараар байршуулсан бол;
  • Crypto-Maxima:
   • хүчинтэй хөрөнгө оруулалтыг цэнэглэсэн дүнгээс 15%— 6 сараар байршуулсан бол;
   • хүчинтэй хөрөнгө оруулалтыг цэнэглэсэн дүнгээс 20% — 12 сараар байршуулсан бол;

Тооцоолсон жишээ:

Fixed хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн удирдлагад 10 мянган ам.доллар шилжүүлж байршуулсан тохиолдолд бонусын хэмжээ 20% байна (байршуулах хугацаа 1 жил). Ингээд 10 биш, 12 мянган ам.доллар байршина гэсэн үг.  

Fixed хөтөлбөрийн жилийн орлого 324,288%. Өөрөөр хэлбэл, бонусыг тооцохгүйгээр  32428,8 ам.долларыг орлого хэлбэрээр авах бол хөрөнгө оруулалтын биеийг оролцуулаад (хөрөнгө оруулалтын хугацаа дуусахад) 42428.8 ам.доллар болно. 

Харин 20% ийн бонус тооцсоноор дараах үзүүлэлт гарч ирнэ. Орлогын хэмжээ 38914,56 ам.доллар болж хөрөнгө оруулалтын өссөн биетэй хамт (өссөн бие 10 биш 12 мянган ам.доллар байна) Хөрөнгө оруулагч 50914,56 ам.доллар олж авна (хөрөнгө оруулалтын хугацаа дуусахад). 

Тухайн хөрөнгө оруулагчийн дээд түвшний Түншүүд (Зохион байгуулагч хийгээд дээд түвшний бусад Түнш) өөрийн статус-түвшинд тохирох нэмэгдсэн урамшуулал авах юм. Жишээ нь, «Бүтэц хариуцсан захирал»-ын түвшний хувьд түншийн нэмэгдсэн урамшуулал авбал түүний дээр байх Түнш (Зохион байгуулагч) 10,92% ийн дагуу 1092 ам.доллар биш, харин 1310,4 ам.доллар авна (хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 10 биш 12 мянган ам.доллар учраас).

Тиймээс энэ хаврын аян бүх хэрэглэгчдийн хувьд ашигтай бөгөөд дараах боломжийг олгоно. Үүнд:

 • Илүү ашигтай нөхцлөөр хөрөнгө оруулалт хийх;
 • Хувьчилсан хэлбэрээр орлогоо нэмэх (хөрөнгө оруулалтын бие өссөн учраас);
 • Хөрөнгө оруулалтын хугацаа дуусахад хөрөнгө оруулалтын биеийг бонусын хамт авна.

Уг аян Түншүүдэд урамшууллын хэмжээгээ нэмэх, улмаар бизнесээ шинэ түвшинд гаргах боломж өгнө. 

Тайлбар. Бодогдсон бонус нь хөрөнгө оруулалтын орлогыг шилжүүлж авахтай холбоотой ерөнхий дүрэмд нөлөөлөхгүй. 

Эхлэх өдрөөс нь та бүхнийг уг аянд нэгдэж идэвхитэй ашиглахыг уриалж байна. Өөрийн сүлжээндээ хаврын аянаас олгож буй боломжуудын талаар танилцуулга хийхийг Компанийн Түншүүдэд зөвлөе. 

Хөрөнгө оруулагчдад амжилттай хөрөнгө оруулалт, Түншүүддээ бизнесийн хөгжилд нь амжилт хүсье. 

Сайн сайхныг хүсэн хүндэтгэсэн
Stamford Trading Technologies, LP. Компанийн захиргаа

« БҮх мэдээг унших

Шинэ мэдээ


06.03.2018

«Хаврын бэлэг» аян

Компанийн ой тэмдэглэхтэй холбогдуулан Хөрөнгө оруулагч, Түншүүдийн орлогыг өсгөхөд чиглэсэн аяныг эхлүүлж байна.

23.01.2018

КриптоТрейдинг: новые инвестиционные горизонты

Stamford Trading Technologies, LP. Компани Хөрөнө оруулагч, Түнш нартаа илүү их орлого авчрах үүднээс Криптовалютын технологийн давуу талыг ашиглаад хөрөнгө оруулалтын ирээдүйтэй бүтээгдэхүүн санал болгож байна.

27.12.2017

Зул сар, Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд Компанийн ажиллах хуваарь

Компанийн зүгээс Түншүүд, Хөрөнгө оруулагчиддаа айлчлан ирж буй Зул сар, Шинэ жилийн баярын мэндийг дэвшүүлж байна!

19.10.2017

2017 оны гол арга хэмжээ

Stamford Trading Technologies, LP. компанийн Стамбул хотод 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-25 нд болох анхны олон улсын конгресс