STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES, LP.
ХУДАЛДААНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ГАЙХАЛТАЙ ИРЭЭДҮЙ ӨНӨӨДРӨӨС!

ТОГТВОРТОЙ

АРИЛЖААНЫ СТРАТЕГИ

Stamford Trading Technologies, LP. компани нь зах зээлийн ямар ч нөхцөлд ашиг авчрах бинар опцийн арилжааны тогтвортой стратеги санал болгож байна. Бүртгүүлэх

ТҮНШ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ХАМГИЙН САЙН НӨХЦӨЛ

Хувийн бизнесээ цогцлоох
Ил тод тайлагнал
Түншүүдэд чиглэсэн маркетингийн дэмжлэг
Дэмжлэгийн цогц алба

Компанийн мэдээ

  • 20.07.2017
    Бонус авахад хялбар боллоо! Холбогдох статус-түвшинд («Ахлах менежер» болон түүнээс дээш) хүрсэн нөхцөлд олгодог бонусын нөхцөлд өөрчлөлт орлоо.

    Дэлгэрэнгүй
  • 14.07.2017
    Илүү өндөр орлого авчрах хөрөнгө оруулалтын шинэ бүтээгдэхүүн Одооноос бид өөрийн Хөрөнгө оруулагч, Түншүүдэд хөрөнгө оруулалтын өвөрмөц бүтээгдэхүүн санал болгож байна.

    Дэлгэрэнгүй

АРИЛЖААНЫ ТОГТВОРТОЙ СТРАТЕГИ


Stamford Trading Technologies, LP. компани нь бинар опцийн зах зээлд арилжааны тогтвортой хөрөнгө оруулалтын өөрийн стратегийг боловсруулсан юм.

Дэлгэрэнгүй танилцах

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ГУРВАН ХЭЛБЭР


хөрөнгө оруулагч нь төрөл бүрийн хөрөнгө оруулалтын зорилт, зорилгод нийцсэн консерватив, зөөлөн, түрэмгий гэсэн хэлбэрүүдийг сонгох боломжтой.

Дэлгэрэнгүй танилцах

Эрсдлийг төрөлжүүлэх


Stamford Trading Technologies, LP. компанийн арилжааны стратегийг хөрөнгө оруулалтын эрсдлийг хамгийн сайнаар төрөлжүүлэх байдлаар боловсруулсан болно.

Дэлгэрэнгүй танилцах

Их орлого авчрах түншлэлийн хөтөлбөр


Stamford Trading Technologies, LP. компанийн түншүүдэд хувийн бизнесээ цогцлоох, карьерын хувьд өсөх боломж агуулсан их орлого авчрах түншлэлийн хөтөлбөр санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй танилцах